Moeite met zien

Een aantal symptomen bij Multiple Sclerose heeft betrekking op oogklachten. Problemen met uw zicht zijn een bekend verschijnsel. Dit openbaart zich meestal aan het begin, maar ook tijdens het Multiple Sclerose ziektebeloop. Meer dan een derde van de Multiple Sclerose patiënten heeft aan het begin van oogklachten, en vrijwel alle patiënten krijgen in het verloop van de ziekte te maken met, al dan niet voorbijgaande, oogklachten.

Hoe ontstaan oogklachten bij Multiple Sclerose?


Multiple Sclerose veroorzaakt klachten doordat immuuncellen het beschermlaagje (myeline) van de zenuwuitlopers aanvallen en beschadigen. Myeline als beschermlaag zorgt voor een snelle, soepele, sprongsgewijze informatieoverdracht. Als de myeline beschadigd raakt verloopt de informatieoverdracht niet meer soepel. Signalen vanuit de omgeving komen binnen via het oog en via de oogzenuw bij de hersenen. De oogzenuw is een dikke kabel waar een heleboel zenuwuitlopers doorheen lopen. Ook deze zenuw kan een plaats zijn waar Multiple Sclerose een ontsteking veroorzaakt en waar demyelisatie op kan tereden. Afhankelijk van de plaats waar de ontsteking zit kunt u last krijgen in één oog, maar soms ook van beide ogen.

De verschijnselen variëren nogal: sommigen beschrijven een waas voor hun ogen, zien dubbel, hebben moeite met het zien van diepte, zien een donkere vlek of missen bepaalde kleuren. Ook kunnen pijn, jeuk of hangende oogleden voorkomen. Problemen met zien zijn vaak één van de eerste verschijnselen. Meestal gaat dit weer over. Toch is het verstandig zichtproblemen in relatie met Multiple Sclerose te melden bij uw arts. Meestal zal deze u helpen met het afwisselend afdekken van uw ogen, zodat de oogzenuw rust krijgt. In een enkel geval kunnen bepaalde ontstekingsremmers helpen.

Tijdens perioden van stress, vermoeidheid of koorts kan het later nog wel eens voorkomen dat u wazig ziet. Dat u wederom last krijgt van deze verschijnselen hoeft niet op nieuwe ziekteactiviteit van uw Multiple Sclerose te duiden.