Er zijn drie vormen van Multiple Sclerose

Relapsing-Remitting vorm van Multiple Sclerose 

Bij deze vorm van Multiple Sclerose is sprake van een ziekteverloop met terugvallen en herstel-perioden. Er zijn hierbij duidelijk ups en downs waarneembaar en het herstel na een terugval hoeft niet altijd volledig te zijn. Ruim 80% van de mensen heeft deze vorm in het begin van de Multiple Sclerose. Het verschilt van persoon tot persoon hoe vaak een terugval met herstel optreedt en of het herstel volledig is of niet. Ook het tijdstip waarop een terugval zal optreden en hoe lang de periode is tussen twee terugvallen kan verschillend zijn. Voor deze vorm van Multiple Sclerose zijn behandelingen beschikbaar die het aantal relapses verminderen en de tijd tussen de relapses vergroten.

Secundair Progressieve vorm van Multiple Sclerose


Voor deze vorm van Multiple Sclerose geldt, dat na een periode van herhaalde terugvallen en herstelperioden geleidelijk meer achteruitgang optreedt. Na een verloop met terugvallen en herstelperioden kan de relapsing remitting Multiple Sclerose overgaan in de zogenaamde secundair progressieve Multiple Sclerose, waarbij er een geleidelijk verlies van functies optreedt. Deze geleidelijke achteruitgang wordt ziekteprogressie genoemd.
Hoe lang het duurt voordat de relapsing- remitting vorm over gaat in de secundair progressieve vorm is niet te voorspellen.

Primair Progressieve vorm van Multiple Sclerose

Deze vorm van Multiple Sclerose komt minder vaak voor (15% van alle mensen met Multiple Sclerose) en kent geen perioden van terugvallen of herstel. Er treedt dan ook geleidelijk achteruitgang op, waarbij de symptomen toenemen. Voor deze vorm van Multiple Sclerose is helaas nog geen behandeling beschikbaar.