MS en kinderen

De diagnose Multiple Sclerose wordt in de meeste gevallen gesteld bij personen tussen de 20 en 50 jaar oud. MS bij kinderen is relatief zeldzaam. Slechts in 3-5% van de personen die de diagnose MS krijgen is deze diagnose gesteld op een leeftijd onder de 16 jaar. Juist omdat de diagnose MS bij kinderen zo zeldzaam is zijn er een aantal ziektes die eerder voor de hand liggen, dan een diagnose MS.
Hierdoor is het vaak niet duidelijk dat een kind MS heeft en kan het langer duren voordat de juiste diagnose wordt gesteld.

Symptomen van MS bij kinderen


Afhankelijk van de plaats en de ernst van de ontsteking in het zenuwstelsel, kan MS bij kinderen verschillende klachten veroorzaken. Voorbeelden zijn klachten als slechter zien, krachtvermindering in een arm of been of tintelingen. Als MS bij kinderen verder vordert komen tevens klachten als vermoeidheid of een stoornis van de cognitieve functies voor. Problemen die hierbij genoemd kunnen worden zijn:

• Aandacht
• Korte termijn geheugen
• Gebruik van taal
• Benoemen van mensen en dingen
• Ruimtelijk inzicht

Wanneer u vermoedt dat uw kind MS heeft is de eerste stap om naar de huisarts te gaan. Deze kan u, zo nodig, doorverwijzen naar een neuroloog voor verder onderzoek.

School en MS bij kinderen


MS bij kinderen kan klachten veroorzaken die een schoolgaand kind belemmeren in zijn educatieve vooruitgang.  Daarom is het belangrijk om de school en de docent op de hoogte te brengen van het feit dat het kind MS heeft. Op deze manier kan er rekening worden gehouden met de klachten zodat een kind geen achterstand hoeft op te lopen. Voor docenten is hiervoor de gids “MS en onderwijs” beschikbaar. De maatregelen kunnen variëren van simpelweg meer tijd voor een toets bij cognitiestoornissen, tot aan het veranderen van schooltype.