MS en onderwijs

Multiple Sclerose is een ziekte die zich relatief vroeg in het leven openbaart. Op jonge tot volwassen leeftijd is MS één van de meest voorkomende chronische aandoeningen van het centrale zenuwstelsel. De ziekte kan tevens voorkomen bij jongere kinderen en daardoor bestaat er een kans dat een relatief jong persoon na de diagnose MS ineens een chronische ziekte met school moet zien te combineren.

Ondanks de kennis bij veel scholen wat betreft kinderziektes en lichamelijke aandoeningen is dit met MS een stuk lastiger. Omdat de ziekte een ander verloop voor elke patiënt kent is de situatie waarmee een school een leerling met MS kan begeleiden telkens anders. De ene leerling met Multiple Sclerose kan bijvoorbeeld meer behoefte hebben aan wat meer tijd voor een toets, terwijl een andere leerling met MS een goede toegang tot de school nodig heeft.

Vaak wordt door ouders van kinderen met MS veel informatie gezocht over de ziekte zelf, de invloed hiervan voor hun kind en eventuele aanpassingen in de gezinsomstandigheden. Een samenwerking met de school, om bij te dragen aan een goede educatie toekomst van het kind met Multiple Sclerose, is wat minder bekend. Terwijl een goede samenwerking met de school de sleutel kan zijn voor educatief succes van een leerling met MS.

Voor een leerkracht van een leerling met MS kan het ook lastig zijn om hier een goede weg in te vinden. Soms zijn aan het uiterlijk van de leerling geen symptomen van MS te zien, terwijl hij / zij hier wel last van heeft. Een samenwerking tussen de school, de leerkrachten, de ouders en de leerling met MS zelf, is dan een goede oplossing waar alle partijen kunnen bijdragen aan het goed verlopen van de educatie van de leerling.

De stichting MS Research heeft een handleiding opgesteld over MS en onderwijs met het doel bij te dragen aan een vruchtbaar samenwerken van gezin en school en hiervoor praktische aanknopingspunten te bieden. De handleiding kan via deze link gedownload worden.