Ergotherapie

Ergotherapie helpt je om heel gewone handelingen zelf uit te blijven voeren, zoals je aankleden, koken, opruimen, de telefoon opnemen. Het kan gaan om handelingen op alle terreinen van het dagelijks leven: thuis, op je werk, in je hobby’s en bij verkeer en vervoer. De ergotherapeut helpt je dit te realiseren.

Laagdrempelig

Ergotherapie is laagdrempelige, eerstelijnszorg bij jou in de buurt. Dat is handig, want de ergotherapeut komt ook bij je thuis waar hij/zij precies kan zien wat de praktische problemen zijn. Samen met jou zoekt de ergotherapeut daarvoor de beste oplossingen, zodat je zo zelfstandig mogelijk kunt blijven in het dagelijks leven. Soms betekent dit ook kiezen voor hulpmiddelen of andere vormen van ondersteuning. De ergotherapeut adviseert je hierover en betrekt daarbij ook de mogelijkheden van hulp en ondersteuning in je omgeving.

Dienstenpakket ergotherapeut

Het dienstenpakket is dus heel breed. Afhankelijk van je persoonlijke situatie wordt advies en begeleiding geboden bij:

 • ADL-handelingen – activiteiten van het dagelijks leven – (opnieuw) leren uitvoeren: koken, eten, drinken, wassen en aankleden, naar het toilet gaan
 • Leren omgaan met concentratie- en geheugenproblemen
 • Huishouden: hoe pak je dat het handigst aan, hoe word je er minder moe van?
 • Vermoeidheid: hoe kun je hier het beste mee omgaan?
 • Je houding bij staan, lopen, zitten, liggen en overgaan van de ene in de andere houding
 • Verplaatsen en vervoer: wat is er nodig: aangepaste fiets of auto, rolstoel, scootmobiel? Wat heb je nodig als je met het openbaar vervoer reist?
 • ‘Energiemanagement’: hoe leer je je beperkte energie effectief te gebruiken? De ergotherapeut kijkt daarvoor onder andere met je mee naar de dag- en weekindeling
 • Vrije tijd, hobby’s, sociale activiteiten
 • De werksituatie: werkhouding, bureau en bureaustoel, toegankelijkheid
 • Inrichting thuis: zijn simpele oplossingen (zoals steungrepen, weghalen van losse vloerkleden) voldoende of moet er aangepast meubilair komen. Soms is aanpassing van de woning nodig
 • Communicatie: in hoeverre heb je communicatieapparatuur nodig om in contact met de buitenwereld te blijven?
 • Hulpmiddelen uitzoeken, aanvragen en ermee leren omgaan
 • Advies en informatie aan mensen in jouw omgeving