Revalidatie

Revalidatie wordt ingezet om je mobiliteit en zelfredzaamheid te verbeteren als je door MS lichamelijke beperkingen krijgt. Revalidatie is tweedelijnszorg, waarnaar je wordt doorverwezen door je huisarts of specialist. Fysiotherapie en ergotherapie kunnen een onderdeel van de revalidatie uitmaken.

Behandeling en behandelduur

Revalidatie vindt plaats in een revalidatiecentrum of op de revalidatieafdeling van een ziekenhuis. Het hangt af van het stadium van de MS of een dagbehandeling voldoende is of dat je beter kunt worden opgenomen.

Bij een dagbehandeling ga je twee of drie keer per week naar het revalidatiecentrum. Onder verantwoordelijkheid van de revalidatiearts krijg je oefeningen en activiteiten aangeboden door verschillende deskundigen: een fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog, logopedist, maatschappelijk werker, orthopedagoog, activiteitenbegeleider, cognitief therapeut, verpleegkundige, diëtist of andere specialisten. Met wie je te maken krijgt, hangt af van wat jij in jouw situatie nodig hebt.

De revalidatieperiode hoeft niet langer dan drie tot zes maanden te duren. Intensieve training is bij MS niet aan de orde: je wordt er veel te moe van en dat lokt verergering van de MS-klachten uit.

Of opname nodig is en hoelang de opname duurt, is helemaal afhankelijk van jouw specifieke situatie. De opname begint met een observatieperiode van enkele dagen (soms weken). Dan volgt de behandelfase en de afrondingsfase.

Indicaties

Voorbeelden van indicaties voor revalidatie zijn:

  • Beoordeling van verminderde ADL-functies (activiteiten in het dagelijkse leven) en leren omgaan met de beperkingen
  • Sterk achteruitgaan lichamelijke mogelijkheden
  • Herstel van bijvoorbeeld een behandeling
  • Advisering bij aanpassingen in en rondom het huisAdvisering over ondersteunende hulpmiddelen zoals rolstoel, trippelstoel, Eifel (wandelstok met vier poten), protheses.

Gespecialiseerde revalidatiecentra

Bij sommige revalidatiecentra werken in MS gespecialiseerd verpleegkundigen en revalidatieartsen. Er zijn ook centra die specifieke programma’s voor mensen met MS hebben. Doorgaans zijn dat programma’s voor diegenen bij wie de diagnose net is gesteld. Doel is om je in korte tijd praktische tips te leren die van pas komen zodra je bewegingsbelemmeringen ervaart. Je MS-verpleegkundige kan je hierover informeren.

Rendement van revalidatie

Als totaalpakket is revalidatie een belangrijke ondersteuning voor mensen met MS. Toch is het rendement van revalidatie bij MS (of andere neurologische aandoeningen) niet goed meetbaar. Daarnaast verdwijnt na verloop van tijd het effect van de revalidatie, vooral zonder fysiotherapie.

Klik hier voor het interview met Dr. Hofstede van revalidatiecentrum Blixembosch: "Er kan vaak meer dan mensen denken"