Omgaan met emoties

Na de diagnose Multiple Sclerose kunt u overspoeld worden door emoties. Naast ongeloof, woede, angst of twijfel kunt u ook gevoelens van opluchting ervaren na de diagnose: eindelijk is er een verklaring voor de klachten. Iedereen reageert naar zijn eigen aard en karakter. Er bestaat geen enige, juiste reactie op het krijgen van de diagnose Multiple Sclerose. Veel mensen hebben tijd nodig om de diagnose emotioneel te verwerken. Het kan eventjes duren voor u uw balans hebt hervonden. Een van de manieren om uw Multiple Sclerose een plek in uw leven te geven na de diagnose, is er actief mee bezig te zijn. Praten over Multiple Sclerose, informatie verzamelen of het zoeken van ontspanning kan daarbij helpen.

Emoties waar u mee te maken kunt krijgen na de diagnose Multiple Sclerose zijn:

- Ontkenning
- Angst
- Schuldgevoelens
- Schaamte
- Verdriet
- Verlies van eigenwaarde
- Depressie


Ontkenning van de ziekte Multiple Sclerose na de diagnose

Dat de diagnose Multiple Sclerose wordt gesteld betekent niet dat dit door iedereen zonder slag of stoot wordt geaccepteerd. Soms is dat uit pure angst, soms uit verbazing en soms uit regelrechte vermoeidheid. De menselijke geest krijgt het, ondanks de officiele diagnose,  zelfs voor elkaar om op gezette tijden even niet te geloven dat het lichaam ziek is en Multiple Sclerose heeft. Zo’n verwerkingspauze kan nodig zijn om het nieuws van de diagnose in stukjes en beetjes een plek te geven en te accepteren dat de ziekte Multiple Sclerose er nu bij hoort.

Deze ontkenning van de diagnose Multiple Sclerose kan evenwel aanhouden en ontaardt dan in regelrecht verzet. En dat staat een verwerkingsproces van de diagnose nu juist weer in de weg. U kunt zich beter concentreren op wat er wél kan met Multiple Sclerose. Dit is een veel actievere houding die bovendien automatisch positief is.


Angst na de diagnose Multiple Sclerose

Er is een verschil tussen “bang” en angstig zijn. Bang ben je voor het donker, voor spinnen, voor verlies van je baan of gezondheid. Angst is hetzelfde gevoel, maar dan zonder zo’n direct aanwijsbare oorzaak.

Controle hebben over uw leven hangt nauw samen met gevoelens van zelfrespect en eigenwaarde. Na de diagnose Multiple Sclerose concessies moeten doen in werk of gezinsleven kan u het gevoel geven dat u minder waardevol bent dan voor de diagnose. Ook een plotseling optredende terugval in uw lichaam in verband met Multiple Sclerose maakt duidelijk dat u kwetsbaar bent geworden. Tot overmaat van ramp gaan allemaal goedbedoelende mensen taken van u overnemen. Dat is heel aardig, maar kan ook uw gevoel van machteloosheid versterken na de diagnose. Onzekerheid over een aantal van deze belangrijke zaken tegelijk leidt makkelijk tot angstgevoelens.


Schuldgevoelens na de diagnose Multiple Sclerose

U kunt er niets aan doen dat u op een dag Multiple Sclerose bleek te hebben. Maar de machteloosheid en het gevoel tekort te komen kunnen u toch een gevoel van schuld bezorgen, hoe onterecht dat ook is. Maar met uw angst dat u door de diagnose Multiple Sclerose geen goede moeder kunt zijn, als kostwinnaar tekort zal schieten of de omgeving alleen nog maar tot last zal zijn, schiet niemand iets op. En vaak is trouwens het tegendeel waar: het blijkt dat kinderen met een chronisch zieke vader of moeder vaak een hechtere band met hun ouders ontwikkelen dan ze hadden. Het is het beste om u te realiseren dat u uzelf beter nieuwe, reële doelen kunt stellen die u wel kunt bereiken ondanks de Multiple Sclerose. Daarvoor is het vaak nodig een aantal zaken iets anders aan te pakken om ze te bereiken.


Schaamte na de diagnose Multiple Sclerose

Niemand vindt het leuk om publiekelijk de controle over benen, stem of blaas even te verliezen. Alleen de gedachte aan zo’n situatie brengt menigeen het schaamrood al op de wangen. De meeste van ons zullen het vervolgens ook onplezierig vinden om over deze schaamte te praten.

Nu zijn er natuurlijk makkelijker onderwerpen denkbaar. Maar laten we de zaak eens van de andere kant bekijken: waarschijnlijk vindt uw omgeving het net zo naar voor u als u zelf. Als de rollen omgedraaid waren, zou u de Multiple Sclerose-patiënt waarschijnlijk maar wat graag helpen, troosten en geruststellen. U kunt zich voorstellen hoe een gesprek over deze Multiple Sclerose klachten iedereen zou kunnen opluchten. Maar schaamte over het onderwerp blokkeert dat.

Er is zeker moed nodig om uw afhankelijkheid te erkennen en anderen toe te staan u te helpen omdat bepaalde dingen lastiger gaan met Multiple Sclerose. Maar het is niet alleen een kwestie van moed, maar ook van moeten. Om uw obstakels als gevolg van de Multiple Sclerose te overkomen, zult u in de toekomst vaker afhankelijk zijn van anderen. Als u zich sterker voordoet dan u bent om de Multiple Sclerose klachten te verbergen, maakt u het uzelf én uw omgeving onnodig moeilijk. En daar wordt niemand beter van.


Verdriet na de diagnose Multiple Sclerose

Veel mensen hebben de neiging zich terug te trekken als ze verdrietig zijn. Vaak denken ze daarbij niet aan het inrichten van de toekomst rekening houdend met wat wel kan met Multiple Sclerose. Ze denken dan aan het verleden, van voor ze de diagnose Multiple Sclerose kregen, en  ’toen alles nog goed was’. Haast automatisch komt dan de vraag op: ,,Wat kan hiervan de zin zijn?” De mensheid is al sinds ons bestaan met die vraag bezig. En eerlijk gezegd is er sinds die millennia niet veel vooruitgang geboekt. De vraag naar ‘de zin van dit alles’ te beantwoorden, lijkt dus geen zinvolle aanpak van verdriet na de diagnose Multiple Sclerose.

Wat kunt u dan doen met uw verdriet? De kunst is om uw blik niet te richten op wat er niet meer kan door de constatering dat u Multiple Sclerose heeft. Maar op wat er wél kan, ondanks dat u de ziekte Multiple Sclerose heeft. De ervaring wijst uit dat er op die manier steeds nieuwe taken en bezigheden op uw weg komen, die opnieuw plezier in het leven brengen.

Psychologisch is het daarnaast van belang dat u uw verdriet ‘kwijt kunt’ na de diagnose Multiple Sclerose. Gedeelde smart is ook wetenschappelijk gezien halve smart. U slaat daarmee trouwens twee vliegen in een één klap, want u zult zien dat de opluchting geheel wederzijds is. Ook voor uw omgeving is het prettig dat u wilt praten over uw ziekte Multiple Sclerose. Zo kunt u elkaar beter helpen.


Verlies van eigenwaarde na de diagnose Multiple Sclerose

Door de ziekte Multiple Sclerose kunnen zelfs de simpelste taken moeilijk worden. Aankleden, schrijven, normaal praten of sporten: er zijn perioden dat dit niet meer lukt als gevolg van en soms verdwijnt zo’n vaardigheid voorgoed. Het gevaar dreigt dan dat uw gevoel van eigenwaarde te lijden heeft onder het verloop van uw ziekte Multiple Sclerose. Het lijkt dan ook verstandig om uw eigenwaarde te laten afhangen van andere, wellicht diepere zaken.

Dat is natuurlijk wat makkelijk gezegd dan gedaan. Maar de kern is onmiskenbaar waar: u bent méér dan uw lichaam en de ziekte Multiple Sclerose die daaraan verbonden is. De één is de onvervangbare moeder van haar kinderen, de ander een leuke oom, een gekoesterde zoon, weer een ander een hartsvriendin. Eigenlijk hebt u voor al uw dierbaren een waarde die weinig te maken heeft met uw zelfredzaamheid en het feit dat u de diagnose Multiple Sclerose heeft gekregen. Uw partner is tenslotte niet van u gaan houden omdat u zo goed uw veters kon strikken. Maar om uw gevoel voor humor, een kijk op de wereld,… uw zelfrespect.

In dat laatste zit iets heel bijzonders: mensen die zichzelf niet waarderen om wat ze zijn, maar om wie ze zijn, oogsten ook veel meer waardering van hun omgeving.


Depressie na de diagnose Multiple Sclerose

Een depressie is een aandoening met geestelijke en lichamelijke gevolgen. De belangrijkste klachten zijn gevoelens van verdriet, somberheid, neerslachtigheid, wanhoop of geirriteerdheid. Nu zijn we allemaal weleens somber of verdrietig, maar zodra dit uw leven gaat beheersen en u belemmert in uw werk of relaties, is het goed is het goed om te kijken of er misschien sprake is van een depressie.

Een depressie werkt als een vicieuze cirkel: de negatieve gevoelens kunnen de klachten van Multiple Sclerose verergeren en meer Multiple Sclerose klachten betekent natuurlijk een extra psychische druk.

Depressies zijn goed te behandelen. Dit maakt het des te belangrijker om niet zelf te blijven tobben, maar om zo snel mogelijk uit te laten zoeken wat er geestelijk aan de hand is. Stap naar uw huisarts of uw specialist en leg uw twijfels bij hen neer. Hoe eerder u erbij bent, deste eenvoudiger de depressie te keren is.

Hoe kunt u een depressie herkennen?
Heeft u gedurende twee weken of langer last van vijf of meer van onderstaande klachten, waarvan minstens één met een sterretje? Dan is de kans groot dat u last heeft van een depressie.

  • Een neerslachtig gevoel gedurende het grootste deel van de dag, bijna elke dag*
  • Een ernstig gevoel van desinteresse in alle of bijna alle activiteiten gedurende het grootste deel van de dag, bijna elke dag*
  • Eetproblemen (meer of juist minder eten dan gewoonlijk) en verandering in het gewicht
  • Slaapproblemen
  • Geagiteerd en rusteloos of juist geremd zijn
  • Vermoeidheid en verlies van energie
  • Gevoelens van waardeloosheid of overmatige schuld
  • Concentratieproblemen, vertraagd denken en besluiteloosheid
  • Terugkerende gedachten aan dood of zelfdoding